Natuurlijk logopedie bij Mariska

Zitten je woorden soms vast of komen ze er niet uit zoals je wilt, heb je moeite met horen slikken of spreken, dan kan ik je helpen.

Mijn naam is Mariska van den Heuvel. Begin 2016 ben ik gestart met mijn eigen praktijk als allround logopedist in het Gezondheidsplein Mierlo. Hier help en begeleid ik mensen om op een natuurlijke manier te communiceren. Hierbij is het belangrijk om naar de individuele persoon te kijken, aangezien ieder persoon anders is.

Ik ben erg enthousiast om oplossingsgericht met u mee te denken en de mogelijkheden te optimaliseren. Dit gebeurt meestal door samen te werken met meerdere disciplines binnen het Gezondheidsplein Mierlo en andere betrokkenen van de client, zoals huisartsen, scholen, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

 

Werkwijze

Of het nu gaat om kinderen, jong volwassenen, volwassenen, mensen met beperking of langdurig zieken. Voor zowel jong als oud is het mogelijk de probleemgebieden aan te pakken. Logopedie is er niet alleen voor moeite hebben met praten, zoals veel mensen denken.

icoon_01
Eet drink of slikproblemen
 • Moeite met kauwen, eten of drinken
 • Open mond gedrag
 • Duimen, vingerzuigen of gebruik van een speen
 • Pijn tijdens het slikken
 • Moeizaam kunnen slikken
 • Speekselverlies
 • Afwijkende slik
 • Verkeerd tongpositie in rust
 • Slappe mondspieren
icoon_02
Spraak en verstaanbaarheid
 • Vertraagde klankontwikkeling
 • Niet goed uitspreken van klanken
 • Slissen/lispelen
 • Binnensmonds of kaak geklemd spreken
 • Nasale spraak
 • Dysartrie / apraxie / spraakproblemen na beroerte 
 • Dyspraxie 
 • Vloeiendheidsstoornis: stotteren/broddelen
 • Snel spreektempo
icoon_03
Gehoor en auditieve vaardigheden
 • Slechthorendheid
 • Doofheid
 • Niet goed kunnen verwerken van hetgeen wat je hoort
 • Verschillen horen van klanken
 • Hakken en plakken van woorden
 • Klank-teken koppeling
 • Auditief geheugen
 • Begrijpend luisteren
icoon_05
Adem en stem
 • Heesheid / schorheid / wegvallen van de stem 
 • Keel klachten
 • Spanning bij het stem geven
 • Verkeerd stemgebruik
 • Verkeerde spreekadem
 • Ademverdeling 
 • Ademproblemen
 • Hyperventilatie
 • COPD
icoon_04
Taalbegrip en taalproductie
 • Vertraagde taalontwikkeling
 • Kleine woordenschat
 • Moeite met zinsopbouw
 • Logische volgorde van verhalen volgen / vertellen
 • Onsamenhangend vertellen
 • Begrijpen van de taal
 • Woordvindingsproblemen
 • Lees of spellingsproblemen 
 • Moeite met begrijpend lezen
 • Afasie / woordvindingsproblemen na beroerte
 • Meertaligheid en taalproblemen
icoon_6
Buteyko

Praktijkinformatie

Natuurlijk logopedie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en is kwaliteit geregistreerd. Voor logopedie heeft u een verwijzing nodig van een arts. Logopedisch onderzoek en/of behandelingen wordt volledig vergoed. Logopedie zit namelijk verwerkt in het basispakket en hiervoor hoeft u niet aanvullend verzekerd te zijn. Let op vanaf 18 jaar geldt eerst het eigen risico.

Lees hier meer over:

Contact

Voor het maken van een afspraak kunt u een mail met naam en telefoonnummer sturen naar:

info@natuurlijklogopedie.nl

Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

U kunt ook telefonisch contact met mij opnemen op het nummer:

0610982158

Mocht ik niet in de gelegenheid zijn de telefoon aan te nemen, spreek dan je naam en telefoonnummer in dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. 

Natuurlijk Logopedie bij Mariska
Gezondheidsplein Mierlo, kamer 7
Graspieper 4
5731 SP Mierlo

info@natuurlijklogopedie.nl
+ 31 (0)6 109 821 58