Natuurlijk logopedie bij Mariska

Zitten je woorden soms vast of komen ze er niet uit zoals je wilt, heb je moeite met horen slikken of spreken, dan kan ik je helpen.

Mijn naam is Mariska van den Heuvel. Begin 2016 ben ik gestart met mijn eigen praktijk als allround logopedist in het Gezondheidsplein Mierlo. Hier help en begeleid ik mensen om op een natuurlijke manier te communiceren. Hierbij is het belangrijk om naar de individuele persoon te kijken, aangezien ieder persoon anders is.

Ik ben erg enthousiast om oplossingsgericht met u mee te denken en de mogelijkheden te optimaliseren. Dit gebeurt meestal door samen te werken met meerdere disciplines binnen het Gezondheidsplein Mierlo en andere betrokkenen van de client, zoals huisartsen, scholen, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

 

Werkwijze

Of het nu gaat om kinderen, jong volwassenen, volwassenen, mensen met beperking of langdurig zieken. Voor zowel jong als oud is het mogelijk de probleemgebieden aan te pakken. Logopedie is er niet alleen voor moeite hebben met praten, zoals veel mensen denken.

icoon_01
Eet drink of slikproblemen
 • Moeite met kauwen, eten of drinken
 • Open mond gedrag
 • Duimen, vingerzuigen of gebruik van een speen
 • Pijn tijdens het slikken
 • Moeizaam kunnen slikken
 • Speekselverlies
 • Afwijkende slik
 • Verkeerd tongpositie in rust
 • Slappe mondspieren
icoon_02
Spraak en verstaanbaarheid
 • Vertraagde klankontwikkeling
 • Niet goed uitspreken van klanken
 • Slissen/lispelen
 • Binnensmonds of kaak geklemd spreken
 • Nasale spraak
 • Dysartrie / apraxie / spraakproblemen na beroerte 
 • Dyspraxie 
 • Vloeiendheidsstoornis: stotteren/broddelen
 • Snel spreektempo
icoon_03
Gehoor en auditieve vaardigheden
 • Slechthorendheid
 • Doofheid
 • Niet goed kunnen verwerken van hetgeen wat je hoort
 • Verschillen horen van klanken
 • Hakken en plakken van woorden
 • Klank-teken koppeling
 • Auditief geheugen
 • Begrijpend luisteren
icoon_05
Adem en stem
 • Heesheid / schorheid / wegvallen van de stem 
 • Keel klachten
 • Spanning bij het stem geven
 • Verkeerd stemgebruik
 • Verkeerde spreekadem
 • Ademverdeling 
 • Ademproblemen
 • Hyperventilatie
 • COPD
icoon_04
Taalbegrip en taalproductie
 • Vertraagde taalontwikkeling
 • Kleine woordenschat
 • Moeite met zinsopbouw
 • Logische volgorde van verhalen volgen / vertellen
 • Onsamenhangend vertellen
 • Begrijpen van de taal
 • Woordvindingsproblemen
 • Lees of spellingsproblemen 
 • Moeite met begrijpend lezen
 • Afasie / woordvindingsproblemen na beroerte
 • Meertaligheid en taalproblemen
icoon_6
Buteyko

Praktijkinformatie

Natuurlijk logopedie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en is kwaliteit geregistreerd. Voor logopedie heeft u een verwijzing nodig van een arts. Logopedisch onderzoek en/of behandelingen wordt volledig vergoed. Logopedie zit namelijk verwerkt in het basispakket en hiervoor hoeft u niet aanvullend verzekerd te zijn. Let op vanaf 18 jaar geldt eerst het eigen risico.

Lees hier meer over:

Contact

Helaas moet ik melden dat de praktijk voor korte tijd gesloten zal zijn. Op dit moment ben ik zwanger en heb ik helaas geen vervanging kunnen vinden voor de praktijk. De verwachting is dat ik de praktijk midden maart weer kan gaan openen. (Mocht dit anders zijn, zal ik dit aangeven.) 

Mocht je op de wachtlijst willen om in maart behandeling op te starten kun je een mail sturen naar: info@natuurlijklogopedie.nl of de voicemail inspreken:  06-10982158.

Ik zal misschien niet meteen reageren, maar zal de mail of de voicemail bevestigen en in maart contact met je opnemen voor een afspraak. Ook voor anderen vragen mag je altijd een mail sturen, ik zal deze zo snel mogelijk beantwoorden. 

Hopelijk zien we elkaar in maart weer. 

Natuurlijk Logopedie bij Mariska
Gezondheidsplein Mierlo, kamer 7
Graspieper 4
5731 SP Mierlo

info@natuurlijklogopedie.nl
+ 31 (0)6 109 821 58